Object structure
Title:

Zarządzanie w różnych warunkach otoczenia

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Management in a Variety of External Conditions

Creator:

Stańczyk-Hugiet, Ewa

Subject and Keywords:

organizacja ; otoczenie ; niepewność ; adaptacja ; zdolności dynamiczne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 137, s. 77-84

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano poglądy dotyczące relacji organizacji z otoczeniem. Generalnie istnieją dwie postawy wobec tej relacji. Jedna to teoria zależności od zasobów (otoczenie determinuje działania organizacji), druga zaś przyjmuje, że organizacja kształtuje otoczenie. W artykule przedstawiono też argumenty przemawiające za potrzebą monitorowania otoczenia oraz identyfikację niepewności w różnych warunkach zewnętrznych. W końcu zaprezentowano wybrane sposoby kształtowania relacji między organizacją a jej otoczeniem. Jednym z nich jest koncepcja dynamicznych zdolności, a drugim umiejętności organizacyjnego uczenia się.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 137 ; Zarządzanie w teorii ; Nauki o Zarządzaniu, vol. 4

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: