Object structure
Title:

Coaching as a Tool of Managerial Support

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Coaching jako narzędzie wspierania kadry menedżerskiej

Creator:

Żukowska, Joanna

Subject and Keywords:

coaching ; communication ; process ; employee ; organization

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 148, s. 237-246

Abstrakt:

The article serves as an introduction to coaching as empirical research. The main subjects of the study are the coaching definition, perfect coaching process, all the procedures and ways of dealing with coaching conversations. Moreover, the paper will present the skills of asking questions in coaching.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

eng

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 148 ; Management Sciences, vol. 5 ; Transformations and Dynamics in Management Concepts and Cases Corporate Renewal

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: