Object structure
Title:

In Search of Project Management Efficiency : Renewal of Public Sector Institutions

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

W poszukiwaniu efektywności zarządzania projektami : odnowa organizacyjna w sektorze instytucji publicznych

Creator:

Lichtarski, Janusz Marek ; Stańczyk-Hugiet, Ewa ; Wąsowicz, Marek

Subject and Keywords:

public sector ; project management maturity ; project management efficiency ; renewal

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 148, s. 215-225

Abstrakt:

The authors present a research proposal that concerns project management efficiency in the public sector institutions and the model of their project management advancement. Efficiency of project management determines quantity and quality of results. The high PM efficiency means better results in a proper time and with adequate costs. This is a crucial matter for the public sector institutions, which exist to accomplish goals and tasks for the society. Taking those aspects into consideration, the present research proposal seems to concern a very important and up-to-date issue. The purpose of the following research project is to improve the understanding of organizational renewal possibilities by efficient project management.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

czasopismo

Language:

eng

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 148 ; Management Sciences, vol. 5 ; Transformations and Dynamics in Management Concepts and Cases Corporate Renewal

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: