Object structure
Title:

Application of the Open Source Business Model as a Tool for Corporate Renewal

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Wykorzystanie modelu biznesowego open source jako sposób odnowy organizacji

Creator:

Mrówka, Rafał

Subject and Keywords:

open source ; business model ; corporate renewal

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 148, s. 119-128

Abstrakt:

The subject of this paper is the application of an open source business model for corporate renewal. At the beginning, it deals with the potential for commercial application of open source projects and demonstrates that it is by using these projects that businesses can in fact create a certain innovative business model for their operations. The paper then moves on to show the benefits that introduction of this business model can bring, and its relevance to corporate renewal programs. Finally, it identifies the areas not related to the creation of computer software in which business models resembling open source can be used.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

eng

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 148 ; Management Sciences, vol. 5 ; Transformations and Dynamics in Management Concepts and Cases Corporate Renewal

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: