Object structure
Title:

Changes in Management Systems of Jeopardized Organizations

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Zmiany w systemie zarządzania zagrożonymi organizacjami

Creator:

Skalik, Jan

Subject and Keywords:

organizational threats ; organizational equilibrium ; organizational change

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 148, s. 69-75

Abstrakt:

One of the reasons for destabilization of equilibrium in economic organizations is the neglect of internal dangers resulting from the inefficiency of company management systems. Basing on the presentation of a management system concept, we postulate changes in the architecture of such systems that may effectively eliminate or limit the impact of internal dangers, resulting in an increased positive potential of the organization.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

eng

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 148 ; Management Sciences, vol. 5 ; Transformations and Dynamics in Management Concepts and Cases Corporate Renewal

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: