Object structure
Title:

Temporal Nature and Characteristics of Corporate Entrepreneurship : Growth and Renewal Implications

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Temporalna natura i charakterystyka przedsiębiorczości organizacyjnej : implikacje dla rozwoju i strategicznej odnowy

Creator:

Gabryś, Bartłomiej J. ; Bratnicki, Mariusz

Subject and Keywords:

time ; corporate entrepreneurship ; growth

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 148, s. 28-38

Abstrakt:

This paper seeks to advance our understanding of time in the area of corporate entrepreneurship research. It suggest considering time as essential for understanding corporate entrepreneurship on the way to strategic renewal, where the problem is rooted in the reconciliation of time contradictions. Our conceptual model is supported empirically by the results from the survey carried out at the turn of 2007 and 2008 on the sample of 199 organizations. The results support the existence of five separate time contradictions: nature of time; structure of time; temporal frame of reference; experience of time; and time flow. Then we focus on the relations between time contradictions and corporate entrepreneurship. The authors argue that organizations which take our concept into management practice will achieve greater potential for growth and strategic renewal.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

eng

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 148 ; Management Sciences, vol. 5 ; Transformations and Dynamics in Management Concepts and Cases Corporate Renewal

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: