Object structure
Title:

Globalna liberalizacja wymiany handlowej i przepływu kapitału jako etap w tworzeniu optymalnego obszaru walutowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Global Liberalization of Trade and Capital Transfers as a Stage to Wards the Creation of Global Optimal Currency Area

Creator:

Żukrowska, Katarzyna

Subject and Keywords:

optymalny obszar walutowy ; OCA ; regionalizm ; globalizacja ; wzrost ; dobrobyt

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 149, s. 351-361

Abstrakt:

W artykule opisano stan zaawansowania procesu liberalizacji wymiany handlowej i usług oraz przepływu kapitału w skali globalnej. Ocena ta ma wskazać, jak daleko gospodarka światowa jest od etapu osiągnięcia modelowego stanu określanego jako optymalny obszar walutowy (OCA), który może stanowić podstawę wprowadzenia jednego światowego pieniądza. Pokazana została celowość takiego rozwiązania w oparciu o korelację między otwarciem gospodarki a możliwościami pokonywania luki rozwojowej. W konkluzji podano, że wizja strategiczna dotycząca rozwiązań globalnych przyspieszy decyzje liberalizacyjne regionalne i subregionalnej i globalne, takie jak Runda Dohijska, MAI, FTAA, UE-Mercosur i TAFTA.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 149 ; Ekonomia, vol. 12 ; Problemy globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: