Object structure
Title:

Bariery ograniczające międzynarodowy handel usługami

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Barriers Hampering International Trade in Services

Creator:

Rudnicka, Magdalena

Subject and Keywords:

międzynarodowy handel usługami ; bariery regulacyjne ; liberalizacja handlu usługami

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 149, s. 317-327

Abstrakt:

Jako że usługi są wszechobecne, wewnętrznie powiązane i zintegrowane z przemysłem, bariery w handlu usługami mają znaczący negatywny wpływ na poziom wymiany, wzrost ekonomiczny, poziom zatrudnienia, wydajność pracy, innowacyjność i konkurencję na rynku usług. W artykule zaprezentowano główne przeszkody w międzynarodowym handlu usługami oraz zbadano szerokie efekty ekonomiczne ograniczenia barier w podejmowaniu i prowadzeniu działalności usługowej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 149 ; Ekonomia, vol. 12 ; Problemy globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: