Object structure
Title:

Internacjonalizacja polskich instytucji finansowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Internationalisation of Polish Financial Institutions

Creator:

Klimek, Artur

Subject and Keywords:

internacjonalizacja ; bank ; towarzystwo ubezpieczeniowe

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 149, s. 164-170

Abstrakt:

Artykuł ten został poświęcony zagadnieniu umiędzynarodowienia działalności relewantnych podmiotów gospodarczych, jakimi są instytucje finansowe. Przyczyną podjęcia tego tematu była potrzeba określenia poziomu internacjonalizacji polskich grup finansowych. Proces umiędzynarodowienia banków i towarzystw ubezpieczeniowych jest od wielu lat szeroko analizowany w literaturze światowej, natomiast nie spotkał się z wystarczającym ujęciem w polskich badaniach. Zamierzeniem autora była próba ustalenia ram działalności zagranicznej polskich instytucji finansowych. Artykuł został podzielony na dwie podstawowe części. W pierwszej omówione zostały teoretyczne podstawy umiędzynarodowienia instytucji finansowych, a druga to wyniki analizy wybranych przypadków umiędzynarodowienia polskich banków i firm ubezpieczeniowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 149 ; Ekonomia, vol. 12 ; Problemy globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: