Object

Title: Globalne uwarunkowania gospodarczej i społecznej polityki państwa

Title in english:

Global Conditioning of Economic and Social Policy of the State

Creator:

Klimas, Barbara

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 149, s. 152-163

Abstrakt:

W odpowiedzi na wyzwania współczesnej gospodarki pojawiła się potrzeba nowego zdefiniowania polityki państwa. Kierunek zmian i poszukiwań najlepszych rozwiązań, zarówno w polityce gospodarczej jak i społecznej, jest rezultatem przede wszystkim presji otoczenia międzynarodowego na systemy ekonomiczne. Wprawdzie sprostanie wyzwaniom współczesnego, globalizującego się świata wymaga większej liberalizacji gospodarki, ale istnieją także przesłanki przemawiające za wzmocnieniem funkcji państwa w zażegnywaniu problemów generowanych przez przemiany współczesnej gospodarki oraz tworzenia warunków rozwoju i większej konkurencyjności.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119267

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 149 ; Ekonomia, vol. 12 ; Problemy globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information