Object structure
Title:

Udział kameruńskich rolników w Sprawiedliwym Handlu na przy kładzie spółdzielni w Gaschidze

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Participation of Cameroonian Farmers in Fair Trade on the Example of Cooperative in Gaschiga

Creator:

Czernichowski, Konrad

Subject and Keywords:

Kamerun ; Sprawiedliwy Handel ; bawełna ; spółdzielczość

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 149, s. 63-72

Abstrakt:

Artykuł w skrócie przedstawia założenia Sprawiedliwego Handlu, ruchu mającego na celu poprawę standardu życia producentów i ich rodzin w krajach rozwijających się. Następnie zderza to z bilansem korzyści jednej z kameruńskich spółdzielni, współpracujących z tym ruchem. Scharakteryzowany też został Kamerun oraz rynek bawełny, której jest on producentem i eksporterem.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 149 ; Ekonomia, vol. 12 ; Problemy globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: