Object structure
Title:

Badanie przedsiębiorczości akademickiej i jej wpływu na innowacyjność przedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Survey of Academic Entrepreneurship and Its Influence on the Innovation of Companies

Creator:

Haberla, Marcin

Subject and Keywords:

przedsiębiorczość ; przedsiębiorczość akademicka ; innowacyjność

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 161, s. 71-83

Abstrakt:

W artykule przedstawiono istotę przedsiębiorczości akademickiej i jej wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw. Podkreślono konieczność prowadzenia badań w celu pomiaru obecnego stanu zjawiska przedsiębiorczości akademickiej i dalszego jego rozwoju. Z przeprowadzonych przez autora badań wynika, że istotne jest dalsze pobudzanie potrzeb i ułatwianie współpracy, zarówno na uczelniach, w ośrodkach naukowo-badawczych, jak i wśród przedsiębiorców. Należy także wskazywać korzyści, jakie mogą osiągnąć obie strony, działając wspólnie, oraz płaszczyzny kooperacji.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 161 ; Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 6

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: