Object structure
Title:

Koncepcja pomiaru wizerunku szkoły wyższej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Concept of Measuring University Image

Creator:

Mazurek-Łopacińska, Krystyna ; Sobocińska, Magdalena

Subject and Keywords:

pomiar wizerunku ; szkoły wyższe ; przesłanki wzrostu znaczenia badań wizerunkowych ; cele i zasady pomiaru wizerunku uczelni ; integracja badań wizerunku oraz tożsamości

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 161, s. 9-18

Abstrakt:

Profesjonalizacja działań z zakresu zarządzania wizerunkiem szkoły wyższej sprawia, że istnieje potrzeba wypracowywania rozwiniętych metod pomiaru działań marketingowych prowadzonych przez szkoły wyższe i osiąganych efektów. Wyniki badań marketingowych z jednej strony ułatwiają kreowanie wizerunku, a z drugiej umożliwiają dokonanie kontroli i oceny skuteczności oraz efektywności prowadzonych działań wizerunkowych. W artykule przedstawiono przesłanki wzrostu znaczenia badań prowadzonych na potrzeby zarządzania procesem kształtowania wizerunku szkoły wyższej oraz cele i zasady pomiaru, a także kryteria oceny uczelni jako podmiotu rynku. Wskazano również na potrzebę integracji badań wizerunku oraz tożsamości szkoły wyższej.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 161 ; Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 6

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: