Object structure
Title:

Poprawa elastyczności jako wytyczna dla gospodarowania potencjałem zmienności organizacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Improvement of Flexibility as a Guideline for the Management of Changeability Potential of an Organization

Creator:

Osbert-Pociecha, Grażyna

Subject and Keywords:

elastyczność organizacji ; zdolność organizacji do zmian ; pomiar elestyczności ; skala zaawansowania w osiąganiu elastyczności

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 162, s. 170-183

Abstrakt:

Artykuł, zwracając uwagę na to, że "bycie elastycznym" stało się imperatywem działania dla współczesnych organizacji, podejmuje próbę przedstawienia wybranych uwarunkowań realizacji tego zalecenia. Zawiera także propozycję trójwymiarowego modelu poprawy elastyczności organizacji.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 162 ; Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: