Object structure
Title:

Społeczna akceptacja koncepcji i metod zarządzania - studium przypadku

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Social Acceptance of Methods and Concepts of Management - Case Study

Creator:

Masel, Magdalena

Subject and Keywords:

przedsiębiorstwo ; zarządzanie ; koncepcje ; metody ; akceptacja

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 162, s. 112-125

Abstrakt:

Artykuł przedstawia wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych w firmie produkcyjnej z kapitałem zagranicznym na temat społecznej akceptacji metod i koncepcji zarządzania. Wyniki badań pokazują, jakie uwarunkowania społeczne sprzyjają wprowadzaniu zmian, oraz ukazują odmienne podejście pracowników pośrednio produkcyjnych i bezpośrednio produkcyjnych do wdrażania metod i koncepcji zarządzania.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 162 ; Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: