Object structure
Title:

Kluczowe czynniki sukcesu implementacji systemu zarządzania wiedzą w świetle wyników analizy literatury przedmiotu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Key Success Factors in the Implementation of Knowledge Management System in the Light of the Result of Subject Literature Analysis

Creator:

Tabaszewska, Edyta

Subject and Keywords:

wiedza ; zarządzanie ; implementacja ; czynniki sukcesu

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 162, s. 82-91

Abstrakt:

Opracowanie przedstawia wyniki analizy literatury przedmiotu w zakresie identyfikacji kluczowych czynników sukcesu implementacji systemu zarządzania wiedzą (ZW). Autorka przedstawia czynniki wyróżnione przez wybranych autorów, jednocześnie podkreślając, iż wszystkie powinny być przedmiotem zainteresowania osób odpowiedzialnych za wprowadzenie zarządzania wiedzą do organizacji.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 162 ; Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: