Object structure
Title:

Zmierzch specjalizacji - w kierunku poliwalencji pracy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Dawn of Specialization - Towards Versatility of Labour

Creator:

Jagoda, Agnieszka

Subject and Keywords:

przedsiębiorca ; organizacja pracy ; specjalizacja ; poliwalencja

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 162, s. 63-69

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano dwie z możliwych strategii organizacji pracy w przedsiębiorstwie - specjalizację i poliwalencję pracy. Podjęto rozważania dotyczące wyboru jednego ze wskazanych rozwiązań w warunkach funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa, tj. turbulencji otoczenia i trudności w przewidywaniu szeroko rozumianej działalności produkcyjnej. Uznano, że poliwalencja stwarza przedsiębiorstwu możliwości elastycznego reagowania, ponieważ z jednej strony wpływa na mobilność pracownika, z drugiej zaś daje kierownictwu swobodę do zmian w zakresie projektowania pracy.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 162 ; Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: