Object structure
Title:

Sposoby pozyskiwania talentów w organizacji. Rekrutacja zewnętrzna versus rekrutacja wewnętrzna

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Methods of Talent Acquisition in the Organization. Internal Recruitment Versus External Recruitmen

Creator:

Rak, Ewa

Subject and Keywords:

organizacja ; pracownik utalentowany ; rekrutacja

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 162, s. 51-62

Abstrakt:

W opracowaniu zaprezentowane zostały dwa rozwiązania z zakresu pozyskiwania talentów: rekrutacja zewnętrzna oraz rekrutacja wewnętrzna. Na wstępie zdefiniowano pojęcie talentu w organizacji oraz określono przyczyny braku utalentowanych pracowników na rynku. Przedstawione zostały pozytywne i negatywne skutki stosowania poszczególnych rozwiązań w przedsiębiorstwie. Wskazana została także skuteczność różnych strategii pozyskiwania deficytowych grup pracowników.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 162 ; Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: