Object structure
Title:

Elastyczny model zatrudnienia w świetle koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Flexible Model of Employment in the Light of Human Resources Management Concept

Creator:

Bąk-Grabowska, Dominika

Subject and Keywords:

elastyczny model zatrudnienia ; zatrudnienie niepracownicze ; koncepcja Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZZL) ; interesariusze

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 162, s. 39-50

Abstrakt:

W opracowaniu skonfrontowano założenia koncepcji Zarządzania Zasobami Ludzkimi ze zmianami, jakie dokonują się w modelu zatrudnienia współczesnych przedsiębiorstw. Szczególną uwagę zwrócono na akcentowaną w tej koncepcji wspólnotę interesów pracodawców i pracowników oraz wyróżniane w jej ramach tzw. podejście miękkie i twarde. Analizy dokonano, odnosząc się w dużej mierze do zjawiska zastępowania stosunku pracy zatrudnieniem niepracowniczym, polegającym na zawieraniu z wykonawcami zadań umów zleceń i umów o dzieło.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 162 ; Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: