Object structure
Title:

Przywództwo w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w różnych regionach kulturowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Leadership in Enterprises of Different Cultural Regions

Creator:

Grzesik, Katarzyna

Subject and Keywords:

przedsiębiorstwo ; przywództwo ; kultura

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 162, s. 29-38

Abstrakt:

Wzrost znaczenia globalizacji dla funkcjonowania przedsiębiorstw tworzy potrzebę głębszego zrozumienia wpływu kultury na działalność organizacji i przywództwo. Projekt badawczy GLOBE (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness) przedstawia relacje między wymiarami kultury a efektywnym przywództwem w organizacji. W wyniku przeprowadzonych badań wyodrębniono sześć atrybutów tworzących kulturowy globalny profil przywództwa. Przywódcy powinni doceniać różnice kulturowe, aby dobrze przewodzić pracownikom pochodzącym z różnych kultur.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 162 ; Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: