Object structure
Title:

Modele umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Models of the Enterprise Internationalization

Creator:

Czupiał, Jerzy

Subject and Keywords:

przedsiębiorstwo ; internacjonalizacja ; zmiana

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 162, s. 9-19

Abstrakt:

Rozwój umiędzynarodowienia przedsiębiorstw ujawnia różne typy tego procesu. Mówimy o amerykańskim, szwedzkim i polskim modelu umiędzynarodowienia. Model amerykański jest dostosowany do bogatego kraju z wielkim rynkiem wewnętrznym. Model szwedzki jest odpowiedni dla krajów małych i średnich. Model polski rozwinął się w kraju, który zmienia swą gospodarkę z planowanej na rynkową.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 162 ; Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: