Object structure
Title:

Metody consensusu w odniesieniu do niepełnych pokryć uporządkowanych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Consensus Methods for Incomplete Ordered Coverings

Creator:

Sobieska-Karpińska, Jadwiga ; Hernes, Marcin

Subject and Keywords:

systemy rozproszone ; konflikty wiedzy w systemach ; metody consensusu ; struktury wiedzy ekspertowej ; niepełne pokrycia uporządkowane

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 163, s. 121-129

Abstrakt:

W niniejszym artykule przedstawiono metody consensusu dla niepełnych pokryć uporządkowanych, które w wielu przypadkach stanowią strukturę informacji ekspertowej. Struktura ta znajduje zastosowanie wtedy, gdy ekspert sklasyfikuje elementy zbioru tak, że każdy element należy do jednej klasy lub do wielu klas. Wybór consensusu jest jedną z metod rozwiązywania konfliktów wiedzy w systemach rozproszonych. W artykule przedstawiono definicję niepełnego pokrycia uporządkowanego, przekształcenia niepełnego pokrycia uporządkowanego w inne niepełne pokrycie uporządkowane, definicję funkcji odległości między niepełnymi pokryciami uporządkowanymi, algorytmy consensusu według kryterium C1 i C2. Ponieważ algorytm consensusu według kryterium C2 jest algorytmem heurystycznym, przedstawiono wyniki badania efektywności tego algorytmu.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 163 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 30

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: