Object structure
Title:

Wielowymiarowa analiza statystyczna poziomu życia w podregionach w roku 2009

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Multivariate data analysis of quality of life at the level of Polish subregions in 2009

Creator:

Bal-Domańska, Beata ; Wilk, Justyna

Subject and Keywords:

poziom życia ; regiony ; programowanie liniowe ; odległość Mahalanobisa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 163, s. 58-69

Abstrakt:

Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o poziom życia mieszkańców społeczności podregionów Polski ze szczególnym uwzględnieniem tych, które obejmują duże jednostki miejskie lub obszary o wysokim poziomie gęstości zaludnienia w 2009 r. Do analizy wykorzystana została miara syntetyczna skonstruowana na podstawie wskaźników zebranych w czterech aspektach: "Dostęp do dóbr i usług", "Zdrowie i dostęp do opieki zdrowotnej", "Problemy społeczne" oraz "Edukacja i kultura". W analizie wykorzystano metody porządkowania liniowego (metodę sum standaryzowanych), a dla oceny zróżnicowania cech w klasach odległość Mahalanobisa.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 163 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 30

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: