Object structure
Title:

Analiza porównawcza celów makroekonomicznych partii politycznych wygrywających wybory w latach 1997-2008

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Comparative analysis of the macroeconomic goals of the winning parties in Poland over the period 1997-2008

Creator:

Targaszewska, Marta

Subject and Keywords:

wielowymiarowa analiza porównawcza ; analiza danych głównych ; wybory parlamentarne ; program wyborczy ; partia polityczna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 163, s. 47-57

Abstrakt:

W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki wielowymiarowej analizy porównawczej zamierzonych i osiąganych celów makroekonomicznych partii politycznych wygrywających wybory w Polsce (w latach 1997-2008) w ujęciu kwartalnym. Metodą składowych głównych przebadano sześć wybranych zmiennych: deficyt budżetowy, PKB, średnie nominalne wynagrodzenie brutto, przeciętne zatrudnienie, stopę bezrobocia oraz inflację. Dzięki zastosowanej metodzie otrzymano modele składowych przenoszących możliwie największe zasoby informacji. Obliczenia statystyczne wykonano przy użyciu pakietu Statistica ver. 9.0.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 163 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 30

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: