Object structure
Title:

Dekompozycyjne i mieszane metody w pomiarze preferencji wyrażonych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Decompositional and mixed methods in consumers' preferences measurement

Creator:

Rybicka, Aneta

Subject and Keywords:

preferencje konsumentów ; metody pomiaru preferencji ; adaptacyjna metoda wyborów dyskretnych

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 163, 36-46

Abstrakt:

Zagadnieniem dość często pojawiającym się w trakcie wyboru metody badań jest problem skali i zakresu badań. Dotyczy to sytuacji, gdy konieczne jest uwzględnienie dużej liczby zmiennych i (lub) dużej liczby poziomów zmiennych. Drugim bardzo ważnym problemem związanym z wyborem odpowiedniej metody pomiaru jest stworzenie sytuacji, która najbardziej odzwierciedlałaby rzeczywisty proces podejmowania decyzji przez respondentów. W artykule przedstawiono metody pomiaru preferencji wyrażonych reprezentujące podejście kompozycyjne, dekompozycyjne oraz mieszane. Zaprezentowano również nową metodę: adaptacyjną- metodę wyborów dyskretnych, która pozwala wykorzystać w badaniu większą liczbę atrybutów i ich poziomów oraz odzwierciedla rzeczywiste procesy decyzyjne podejmowane przez konsumentów.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 163 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 30

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: