Object structure
Title:

Porządkowanie liniowe z wykorzystaniem uogólnionej miary odległości GDM2 dla danych porządkowych i programu R

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Linear Ordering with Generalised Distance Measure GDM2 for Ordinal Data and Program R

Creator:

Walesiak, Marek

Subject and Keywords:

dane porządkowe ; odległość GDM2 ; porządkowanie liniowe

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 163, s. 9-18

Abstrakt:

W artykule przedstawiono rozwiązania metodyczne pozwalające na przeprowadzanie porządkowania liniowego dla danych porządkowych. Oryginalność pracy polega na zastosowaniu formuł zamiany nominant na destymulanty właściwej dla danych porządkowych. W literaturze znane są formuły zamiany nominant na stymulanty, które można stosować tylko dla danych metrycznych. Ponadto w części empirycznej zobrazowano, na podstawie danych porządkowych z rynku nieruchomości, wykorzystanie nowej funkcji pattern.GDM2 pakietu clusterSim działającego w środowisku R.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 163 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 30

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: