Object structure
Title:

Dyrektywy unijne dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The European Union Directives Concerning the Municipal Waste Economy

Creator:

Stachowicz, Monika

Subject and Keywords:

odpady komunalne ; gospodarka odpadami ; commercial wastes ; waste management

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, s. 498-507

Abstrakt:

Z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej Polska stała się uczestnikiem zintegrowanej, unijnej polityki gospodarczej, w tym m.in. w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Budowa wspólnego systemu prawnego dotyczącego postępowania z odpadami realizowana jest przede wszystkim za pomocą dyrektyw, które - wdrażane do wewnętrznego prawa państw członkowskich UE - służą harmonizacji poszczególnych krajowych systemów prawnych w tym zakresie. W artykule przedstawiono dyrektywy dotyczące racjonalnej gospodarki odpadami, w tym odpadami komunalnymi, przyjęte w latach 1999-2008. Omówiono także najważniejsze zmiany, jakie muszą bądź musiały się dokonać w Polsce w zakresie objętym tymi dokumentami oraz stan gospodarki odpadami w naszym kraju na koniec 2008 r.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: