Object structure
Title:

Lokalna polityka przeciwdziałania skutkom katastrof naturalnych w powiecie kłodzkim

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Local Policy of Counteracting the Effects of Natural Disasters in Kłodzko District

Creator:

Piepiora, Zbigniew

Subject and Keywords:

katastrofa ; polityka ; ochrona przeciwpożarowa ; disaster ; politics ; fire protection

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, s. 388-394

Abstrakt:

W niniejszym artykule przybliżono problematykę przeciwdziałania skutkom katastrof naturalnych. Prowadzenie polityki dotyczącej katastrof naturalnych pozwala minimalizować skutki ich wystąpienia poprzez: planowanie przestrzenne, prowadzenie gospodarki wodnej, wydatkowanie środków na bezpieczeństwo publiczne, ochronę przeciwpożarową i ochronę zdrowia, pozyskiwanie promes na usuwanie skutków katastrof naturalnych. Warunkiem koniecznym do jej realizacji na poziomie lokalnym powiatu (NUTS 4, LAU 1) i gminy (NUTS 5, LAU 2) jest wykorzystywanie instrumentów warunkujących funkcjonowanie odpowiednich instytucji, co autor weryfikuje na przykładzie powiatu kłodzkiego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: