Object structure
Title:

Porównanie absorpcji pomocy unijnej przez województwa podkarpackie i dolnośląskie oraz JST powiatu mieleckiego w latach 2004-2009

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Comparison of Absorption of EU Assistance by the Podkarpackie Voivodeship and the Lower Silesia Voivodeship and the Local Government District of Mielec in 2004-2009

Creator:

Nelec, Wacław

Subject and Keywords:

samorząd terytorialny ; fundusze strukturalne ; region ; local government ; structural funds

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, s. 367-377

Abstrakt:

Celem artykułu jest porównanie województwa podkarpackiego i województwa dolnośląskiego pod względem wartości pozyskanych dotacji unijnych w latach 2004-2009. W artykule została przeprowadzona także ocena procesów absorpcji pomocy unijnej przez jednostki samorządu terytorialnego powiatu mieleckiego i województwa podkarpackiego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: