Object structure
Title:

Władze lokalne we wspieraniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Local Government in Supporting Small and Medium Enterprises

Creator:

Mempel-Śnieżyk, Anna

Subject and Keywords:

małe i średnie przedsiębiorstwa ; wspieranie przedsiębiorczości ; wspieranie rozwoju lokalnego ; small business ; entrepreneurship supporting ; local development support

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, s. 349-359

Abstrakt:

Artykuł podejmuje kwestie związane ze wspieraniem przedsiębiorczości sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W celu trafnego ujęcia zagadnienia w pierwszej kolejności wskazano na istotną rolę tego sektora we współczesnej gospodarce, a następnie na udział władz lokalnych we wspieraniu przedsiębiorczości.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: