Object structure
Title:

Praktyka gospodarowania przestrzenią na przykładzie gminy Sobótka

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Practice of Spatial Planning on the Example of Sobótka Commune

Creator:

Mastalska-Cetera, Barbara

Subject and Keywords:

gospodarka przestrzenna ; ochrona terenów zielonych ; spatial economy ; protection of green areas

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, S. 335-348

Abstrakt:

Gospodarka przestrzenna jest działalnością człowieka, która wywiera bezpośredni wpływ na środowisko przyrodnicze poprzez określanie sposobów korzystania z przestrzeni. Szczególną rolę odgrywa na terenach chronionych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Celem opracowania jest analiza dokumentów planistycznych regulujących politykę przestrzenną gminy Sobótka. W przypadku wybranej gminy można zauważyć występującą różnicę między deklaracjami a praktyką gospodarowania przestrzenią.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: