Object structure
Title:

Region a kształtowanie się nowych realiów gospodarczych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Region and a Formation of New Economic Realities

Creator:

Korenik, Stanisław

Subject and Keywords:

gospodarka sieciowa ; gospodarka oparta na wiedzy (gow) ; region ; network economy ; knowledge-based economy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, s. 233-242

Abstrakt:

Artykuł dotyczy problematyki związanej z kształtowaniem się nowych realiów gospodarczych. Szczególną uwagę zwrócono na kształtowanie się gospodarki opartej na wiedzy oraz formowanie się sieci gospodarczych. W artykule wskazano także na podstawowe czynniki dynamizujące współczesne społeczeństwa.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: