Object structure
Title:

Kontrowersje wokół reformy powiatowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Controversy over the Districts Reform

Creator:

Kachniarz, Marian

Subject and Keywords:

powiat ; samorząd terytorialny ; administracja publiczna ; reforma samorządowa ; county ; local government ; public administration ; local government reform

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, s. 167-175

Abstrakt:

Wdrożona w 1999 r. reforma polegająca na wprowadzeniu samorządów powiatowych stanowiła zasadniczą zmianę w strukturze administracji terytorialnej. Tak duża zmiana nie mogła się obejść bez szerokiej dyskusji nad jej kryteriami, zasadami i efektami wdrożenia. Artykuł stanowi podsumowanie tych opinii i poglądów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: