Object structure
Title:

Lokalny potencjał sprzyjający inwestowaniu w regionie opolskim

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Local Potential Conducive to Investment in the Opole Region

Creator:

Heffner, Krystian

Subject and Keywords:

inwestycje ; region ; investment

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, s. 142-166

Abstrakt:

Artykuł prezentuje wyniki przeprowadzonych badań w województwie opolskim dotyczące uwarunkowań lokalizacji inwestycji. Dokonana analiza obejmuje czynniki lokalizacji działalności gospodarczej wskazywane jako istotne zarówno przez przedsiębiorców, jak i przez samorządy lokalne, które ostatecznie dają obraz potencjału lokalnego w zakresie inwestowania.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: