Object structure
Title:

Regionalna strategia innowacji województwa dolnośląskiego a idea podmiotów złotego trójkąta

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Regionalna strategia innowacji województwa dolnośląskiego a idea podmiotów złotego trójkąta

Creator:

Głuszczuk, Dariusz

Subject and Keywords:

regionalne systemy innowacyjne (rsi) ; regional innovation system

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, s. 107-117

Abstrakt:

Warstwę teoretyczną artykułu wypełniają rozważania nad istotą idei podmiotów złotego trójkąta (regionalnego systemu innowacji - RIS) ze szczególnym uwzględnieniem jego aktorów i zachodzących z ich udziałem interakcji wewnętrznych (regionalnych) i zewnętrznych (międzyregionalnych, krajowych, zagranicznych). Podsumowaniem tych przemyśleń są właściwości RIS, które przekłada się na kryteria oceny rozwiązań przyjętych w Dolnośląskiej Strategii Innowacji (DSI). Refleksja nad jej zapisami prowadzi do sformułowania kilku krytycznych uwag oraz zarekomendowania podstawowych kierunków modyfikacji DSI, które wieńczy zarys koncepcji nowego drzewa strategicznych dążeń.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: