Object structure
Title:

Determinanty elastyczności organizacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Determinants of Enterprise Elasticity

Creator:

Zawadzki, Adam

Subject and Keywords:

organizacja ; potrzeby klienta ; elastyczność ; wewnętrzne urynkowienie ; outsourcing

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 164, s. 176-186

Abstrakt:

W artykule prowadzone są rozważania na temat warunków, jakie powinna spełnić organizacja działająca w turbulentnym otoczeniu gospodarczym, umożliwiające osiągnięcie jej celów. Jako cele tak nacechowanej organizacji uznano zaspokojenie potrzeb klienta i wzrost wartości firmy. Wskazane warunki to wewnętrzne urynkowienie organizacji, charakteryzujące się wprowadzeniem zasad rynkowych do organizacji. Sposobem ich wprowadzenia do organizacji jest outsourcing.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 164 ; Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 7

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: