Object structure
Title:

Zarządzanie ryzykiem biznesowym w polskich przedsiębiorstwach. Wyniki badań empirycznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Business Risk Management in Polish Enterprises - Empirical Research Results

Creator:

Sus, Aleksandra

Subject and Keywords:

ryzyko biznesowe ; współczesne narzędzia zarządzania ; badania empiryczne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 164, s. 149-155

Abstrakt:

Artykuł skupia się na zaprezentowaniu badań empirycznych, które zostały zrealizowane w Katedrze Strategii i Metod Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Głównym celem procedury badawczej była weryfikacja stosowanych w praktyce współczesnych narzędzi zarządzania, a niniejszy artykuł koncentruje się na prezentacji badań w obszarze ryzyka biznesowego.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 164 ; Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 7

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: