Object structure
Title:

Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizacji zadań publicznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Public-Private Partnership as a Form of Realization of Public Services

Creator:

Raczkowski, Krzysztof

Subject and Keywords:

partnerstwo publiczno-prywatne ; inwestycje publiczne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 164, s. 130-137

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie metod oceny zasadności zaangażowania podmiotów publicznych w partnerstwo publiczno-prywatne oraz przedstawienie przykładu przedsięwzięcia zrealizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, obrazującego współudział partnera prywatnego w kreowaniu ostatecznego kształtu inwestycji planowanej przez podmiot publiczny. Autor w artykule omawia genezę i przemiany partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, korzyści i zagrożenia związane ze współpracą jednostek publicznych z partnerami prywatnymi, przedstawia i ocenia metody wyznaczania efektywności współpracy w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 164 ; Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 7

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: