Object structure
Title:

Kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa lokalnego na przykładzie UK-POL Sp. z o.o.

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Shaping a Competitive Advantage of a Local Enterprise. An Example of UK-POL Joint Venture

Creator:

Piwoni-Krzeszowska, Estera ; Jędrysiak, Agnieszka

Subject and Keywords:

przewaga konkurencyjna ; elastyczność przedsiębiorstwa ; model biznesu ; wykorzystywanie okazji ; branża tartaczna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 164, s. 114-121

Abstrakt:

W warunkach współczesnej gospodarki rynkowej kształtowanie przewagi konkurencyjnej jest problemem bardzo złożonym. Źródeł jej uzyskiwania należy poszukiwać zarówno w wymiarze egzogenicznym, jak i endogenicznym prowadzonej działalności gospodarczej. Żadne jednak źródło nie gwarantuje osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej. Sytuacja ta wymusza na przedsiębiorstwach elastyczne podejście do wykorzystywanego modelu biznesu.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 164 ; Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 7

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: