Object structure
Title:

Małe i średnie przedsiębiorstwa jako uczestnicy procesu dyfuzji wiedzy i innowacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Small and Medium Enterprises as a Participant in the Process of Diffusion of Knowledge and Innovation

Creator:

Golej, Robert

Subject and Keywords:

dyfuzja innowacji ; innowacyjność ; sektor MSP

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 164, s.74-89

Abstrakt:

Podjęte w artykule kwestie dotyczą zdolności przedsiębiorstw sektora MSP do absorpcji wiedzy i innowacji. Badania literaturowe wykazały, że przedsiębiorstwa sektora MSP są predysponowane do aktywnego uczestnictwa w procesie dyfuzji wiedzy i innowacji. Na podstawie badań empirycznych1 wykazano, że przedsiębiorstwa małe i średnie nie prowadzą uporządkowanego zarządzania innowacjami, co zdecydowanie osłabia ich systemową zdolność do podjęcia aktywności innowacyjnej. Równocześnie uznają one konieczność jego uporządkowania oraz zależność szybkości wprowadzania innowacji od zastosowanych rozwiązań metodycznych w obszarze zarządzania innowacjami. Jednocześnie zastosowane metody nie mogą tłumić żywotnych cech charakterystycznych dla firm tego sektora.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 164 ; Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 7

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: