Object structure
Title:

Przywództwo w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych. Raport z badań

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Leadership in Farming Productive Cooperatives. Research Report

Creator:

Gajewska, Małgorzata

Subject and Keywords:

rolnicze spółdzielnie produkcyjne ; przywództwo ; motywowanie ; style kierowania ; kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 164, s. 62-73

Abstrakt:

Artykuł prezentuje wyniki badań ankietowych kadry menedżerskiej rolniczych spółdzielni produkcyjnych (RSP) w zakresie realizacji procesu przewodzenia, tj. kierowania ludźmi. Została w nim omówiona specyfika zarządzania wynikająca głównie z zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa spółdzielczego. Opracowanie przedstawia charakterystykę kadr kierowniczych RSP pod względem cech demograficzno-społecznych i osobowościowych oraz diagnozuje stosowane style kierowania. Pokazuje również sposoby motywowania personelu wykorzystywane w tych organizacjach.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 164 ; Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 7

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: