Object structure
Title:

Interesy pracowników na tle specyfiki zarządzania w spółdzielniach rolniczych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Employees Interests and Management Features in Farming Cooperatives

Creator:

Bodak, Andrzej

Subject and Keywords:

interesariusze ; interesy pracownicze ; zarządzanie ; spółdzielczość rolnicza

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 164, s. 28-37

Abstrakt:

W opracowaniu skoncentrowano się na wewnętrznych interesariuszach spółdzielni rolniczych oraz artykułowanych przez nich interesach. Rozpatrzono warunki realizacji oczekiwań pracowników oraz wskazano na zasadnicze problemy związane z ich respektowaniem w polskiej praktyce gospodarczej. Z badań własnych wynika m.in., iż interesy pracownicze nie zmieniają się pod wpływem typu własnościowego przedsiębiorstwa oraz jego formy organizacyjno-prawnej.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 164 ; Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 7

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: