Object structure
Title:

Implementacja elementów koncepcji lean manufacturing i związane z nią role pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Implementation of Lean Manufacturing's Elements and Related Roles of Employees on the Example of Manufacturing Company

Creator:

Bartos, Karolina

Subject and Keywords:

lean manufacturing ; implementacja koncepcji ; role pracowników

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 164, s. 9-18

Abstrakt:

Celem artykułu jest ukazanie etapów wdrażania koncepcji lean manufacturing (LM) oraz roli, jaką odgrywa każdy pracownik przedsiębiorstwa produkcyjnego podczas tej transformacji. Podzielono pracowników na trzy grupy: naczelne kierownictwo, kadrę lean i pracowników bezpośrednio produkcyjnych oraz skupiono się na zadaniach, jakie czekają każdego z ich członków. W części empirycznej przedstawiono poszczególne etapy wdrażania LM na przykładzie jednego z polskich przedsiębiorstw farmaceutycznych, zaprezentowano strukturę organizacyjną LM w tej firmie oraz szczegółowo opisano funkcje poszczególnych jej jednostek.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 164 ; Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 7

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: