Object structure
Title:

Modelowanie i prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną w mikroskali

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Modeling and Forecasting Demand for Electricity in Microscale

Creator:

Szmuksta-Zawadzka, Maria ; Zawadzki, Jan

Subject and Keywords:

popyt na energię elektryczną ; dane wysokich częstotliwości ; prognozowanie

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 165, s. 152-161

Abstrakt:

W pracy przedstawione zostały wyniki modelowania i prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną w regionie dla danych wysokich częstotliwości (półgodzinnych). Prognozy zostały zbudowane na podstawie modeli opisujących za pomocą zmiennych zero-jedynkowych trzy rodzaje wahań periodycznych o cyklach: rocznym, tygodniowym i dobowym. Ponadto zawierają tego rodzaju zmienne dla oznaczenia dni świątecznych. W modelach uwzględnione zostały także opóźnione zmienne endogeniczne. W toku empirycznej weryfikacji prognoz została przeprowadzona analiza ex post ich dokładności.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 165 ; Finanse publiczne

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: