Object structure
Title:

Evaluation of Students Satisfaction Factors on the Example of State and Private Universities

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Ocena czynników satysfakcji studentów na przykładzie uczelni państwowej i uczelni prywatnych

Creator:

Ryńca, Radosław ; Kuchta, Dorota

Subject and Keywords:

student satisfaction ; teaching process ; university infrastructure ; univeristy reputation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 177, s. 150-169

Abstrakt:

High competition on the educational market requires a proper approach to the university management. It seems necessary to evaluate a university also from the point of view of students themselves. The paper is devoted to the evaluation of the satisfaction of students in different areas of university functioning. The research was performed at three universities: one state and two private. It covered teaching process, university infrastructure and university reputation.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

eng

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 177 ; Performance Measurement and Management

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: