Object structure
Title:

The Use of Market Value Added in Performance Evaluation of Investment Centres

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Zastosowanie rynkowej wartości dodanej w ocenie dokonań ośrodków odpowiedzialności za inwestycje

Creator:

Nita, Bartłomiej

Subject and Keywords:

investment centre ; responsibility accounting ; market value added

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 177, s. 97-106

Abstrakt:

The paper deals with the use of market value added in performance evaluation of investment centres. In the first part the essence of market value added is briefly depicted. Furthermore, the major value creation drivers affecting MVA are identified: return on sales, capital requirements in an investment centre, weighted average cost of capital and divisional growth. In the second part the relationships among these factors are examined and finally their impact on market value added generated in an investment centre is analyzed.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

eng

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 177 ; Performance Measurement and Management

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: