Object structure
Title:

Management Accounting as a Multi-Paradigm Discipline of Social Sciences

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Rachunkowość zarządcza jako wieloparadygmatyczna dyscyplina nauk społecznych

Creator:

Masztalerz, Marek

Subject and Keywords:

management accounting ; paradigm ; theory ; research

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 177, s. 87-96

Abstrakt:

This paper is a brief metatheoretical study of the management accounting thought. The purpose of this paper is to present management accounting as a multi-paradigm discipline of social science. The term "paradigm" is defined and briefly analyzed. The framework of Burrell and Morgan [1979] concerning paradigms in social science is described. Various approaches to the management accounting paradigms (in a broad and narrow senses) are presented and discussed.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

eng

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 177 ; Performance Measurement and Management

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: