Object structure
Title:

Activity Based Costing in Universities - Second Step of Calculation of Teaching Cost

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Rachunek kosztów działań w szkołach wyższych - drugi etap kalkulacji kosztów kształcenia

Creator:

Klaus-Rosińska, Agata ; Kowalski, Michał Jerzy

Subject and Keywords:

activity-based costing ; cost calculation ; teaching costs

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 177, s. 62-70

Abstrakt:

The article is a continuation of consideration contained in an article titled "Activity based costing - first step of calculation of teaching costs". The article describes information regarding the second step of the calculation according to the ABC, points to the problems encountered during project implementation and indicates further actions necessary to implement the activity based management (ABM).

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

eng

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 177 ; Performance Measurement and Management

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: