Object structure
Title:

Metody wielokryterialnego wspomagania decyzji w ocenie użyteczności serwisów internetowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Creator:

Ziemba, Paweł ; Fabisiak, Luiza

Subject and Keywords:

metoda TOPSIS ; serwis internetowy ; technique for order of preference by similarity to ideal solution (topsis) ; website

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 187, s. 303-312

Abstrakt:

Celem pracy była analiza oraz ocena przydatności wielokryterialnych metod oceny aparatów wspomagania decyzji w formułowaniu strategii serwisów internetowych. W opracowaniu kolejno przybliżono problematykę użyteczności, dokonano syntezy aktualnie stosowanych w tym zakresie metod i technik oraz przedstawiono założenia metodyczne proponowanego rozwiązania własnego. Zaprezentowano wyniki zastosowania metody aparatu wielokryterialnego wspomagania decyzji w ocenie użyteczności serwisów internetowych. Całość kończą wnioski z przeprowadzonych badań

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 187 ; Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2011, Nr 20

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: