Object structure
Title:

Analiza użyteczności wybranych portali społecznościowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Creator:

Watróbski, Jarosław ; Konys, Agnieszka ; Goliszek, Karolina Maria

Subject and Keywords:

World Wide Web (www) ; portale internetowe ; społeczeństwo ; serwis internetowy ; web portals ; society ; website

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 187, s. 279-289

Abstrakt:

W artykule przedstawiono próbę oceny użyteczności wybranych portali społecznościowych. W tym celu przybliżono pojęcie nurtu Web 2.0 oraz stanowiących jego część portali społecznościowych oraz dokonano uogólnienia doświadczeń literaturowych w zakresie badań nad użytecznością stron internetowych. Eksperymenty badawcze zrealizowano z użyciem aparatu wielokryterialnego wspomagania decyzji, dokonując klasyfikacji portali społecznościowych oraz oceny ich użyteczności. Całość kończą wnioski z przeprowadzonych badań

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 187 ; Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2011, Nr 20

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: